Họ và tên Chức vụ Email SĐT

ThS. Lê Anh Tuấn

Trưởng phòng

latuan@ctuet.edu.vn

0918280455

ThS.  Lê Hồng Tuyên

Phó trưởng phòng

lhtuyen@ctuet.edu.vn

0939982117

ThS. Lê Trí Ân

Phó trưởng phòng

ltan@ctuet.edu.vn

0982509598

ThS. Nguyễn Thị Kiều Diễm

Chuyên viên

ntkdiem@ctuet.edu.vn

0902772944

ThS.  Trần Lê Duy Anh

GV kiêm nhiệm

tldanh@ctuet.edu.vn

0798092809

ThS. Trần Thị Thanh Thảo

GV kiêm nhiệm

tttthao@ctuet.edu.vn

0917877100

ThS. Nguyễn Đoàn Kim Thoại

GV kiêm nhiệm

ndkthoai@ctuet.edu.vn

0373908123

ThS. Nguyễn Ngọc Ngân Khánh

GV kiêm nhiệm

nnnkhanh@ctuet.edu.vn

 0989119100

ThS. Ngô Thị Cẩm Tú

GV kiêm nhiệm

ntctu@ctuet.edu.vn

0987047029