Lịch thi

  Lịch  thi Nhấn vào để xem
  Lịch thi học kỳ phụ năm học 2023-2024 – đợt 2 (CQ)                    LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ NH 2023-2024 – Đ2

 

  Lịch  thi Nhấn vào để xem
  Lịch thi học kỳ phụ năm học 2023-2024 –  (CQ)                     LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ NH 2023-2024

 

  Lịch  thi Nhấn vào để xem
  Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 – Kỳ thi phụ – đợt 2 (CQ) Lịch Thi HKII[22-23] – Kỳ thi phụ – Đ2