Khảo sát CBVC về môi trường làm việc

Khảo sát sinh viên năm nhất về tuyển sinh và nhập học

Khảo sát sinh viên năm cuối trước khi tốt nghiệp

Khảo sát ý kiến cựu sinh viên về việc làm và chất lượng đào tạo

Khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng về sinh viên tốt nghiệp

Khảo sát ý kiến của cán bộ, giảng viên về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

Khảo sát về các hoạt động của Thư viện Trường dành cho SV

Khảo sát về các hoạt động của Thư viện Trường dành cho CBVC

Khảo sát lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung tầm nhìn sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục